Vattenbalans

Tidsperiod

Senaste 3 månaderna

Lokal vattenbalans

Välj komponent för avvikelsekarta

in- och utflöden

Nederbörd

Avdunstning och transpiration

Utflöde

lagring av vatten

Lagring av snö och is

Lagring av mark- och grundvatten

Lagring av ytvatten

Karta

Välj område i kartan för lokal vattenbalans

Nederbörd

avvikelse från normal

Färgkod

Mycket

under normalt

Under normalt

Nära normalt

Över normalt

Mycket

över normalt